Święto Narodowe Trzeciego Maja  to polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.