W dniu 08.11.2023 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KMP we Włocławku, przeprowadzili kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne odpady 2023”. Akcję prowadzono w dwóch punktach kontrolnych na węźle autostradowym Włocławek Północ w m. Brzezie. Łącznie w trakcie akcji skontrolowano 22 pojazdy. W 1 przypadku stwierdzono niezgodność  rodzaju odpadów wskazanego w karcie przekazania odpadów z rzeczywistym rodzajem przewożonych odpadów, w związku z czym wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących transportu odpadów.