W dniu 25.04.2024 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Toruniu wraz z funkcjonariuszami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, przeprowadzili kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne odpady”. Akcję prowadzono na terenie MOP Nowa Wieś. Łącznie w trakcie akcji skontrolowano 10 transportów, w tym zarówno pojazdy przewożące odpady w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Nie stwierdzono naruszeń w zakresie przepisów dotyczących transportu odpadów.