W dniu 13.04.2022 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Lipnie, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów. Punkty kontrolne zlokalizowano w dwóch miejscach: na drodze krajowej nr 10 oraz na drodze wojewódzkiej nr 557. W trakcie kontroli sprawdzano m.in. uprawnienia przewoźników w zakresie transportu odpadów, dołączoną do transportu dokumentację, a także sposób przewożenia ładunku i oznakowanie pojazdów. W trakcie akcji skontrolowano 18 pojazdów, nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie transportu odpadów.