W dniu 24.05.2022 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Radziejowie, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów. Punkt kontrolny zlokalizowano na drodze krajowej nr 62. W trakcie kontroli sprawdzano m.in. uprawnienia przewoźników w zakresie transportu odpadów, dołączoną do transportu dokumentację, a także sposób przewożenia ładunku i oznakowanie pojazdów. W trakcie akcji skontrolowano 23 pojazdy, nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie transportu odpadów.