W dniu 21.06.2022 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami KPP w Aleksandrowie Kujawskim, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów. Punkt kontrolny zlokalizowano na drodze krajowej nr 91. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W trakcie akcji skontrolowano 16 pojazdów, nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie transportu odpadów.