W dniu 28.06.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku przeprowadzili akcję kontrolną przewozu odpadów. W ramach akcji sprawdzano przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. transportu odpadów m.in. oznakowanie pojazdu, dołączenie do transportu wymaganej dokumentacji, właściwe zabezpieczenie transportowanych odpadów, a także czy wykonujący usługę transportu posiada wpis do rejestru BDO i czy transport odpadów odbywa się do uprawnionego odbiorcy. W ramach akcji skontrolowano 16 transportów, nie stwierdzono nieprawidłowości.