W dniu 19.09.2023r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Bydgoszczy wzięli udział w działaniach prewencyjnych pn. „Nielegalne odpady 2023”. Akcja przeprowadzona została przy współudziale funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem akcji jest zapobieganie nielegalnym transportom odpadów w obrocie krajowym i zagranicznym.

Działania prowadzono w dwóch punktach kontrolnych, zlokalizowanych w okolicy Bydgoszczy i Inowrocławia. W ramach akcji skontrolowano pięć pojazdów transportujących odpady. Sprawdzano m.in.: uprawnienia transportujących do przewozu odpadów, oznakowanie pojazdów, sposób zabezpieczenia przewożonych odpadów, miejsce przeznaczenia oraz uprawnienia podmiotów, do których odpady miały zostać dostarczone.

Nie stwierdzono przypadków nielegalnego przewozu odpadów.