W dniu 26.04.2023 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ w Toruniu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne Odpady”.

W trakcie akcji skontrolowano 9 pojazdów  sprawdzając zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty.

Wszystkie skontrolowane pojazdy przewożące odpady były prawidłowo oznakowane, a wykonujący transport posiadali wymagany wpis do BDO.

Nie stwierdzono przypadków transportu odpadów przez nieuprawniony podmiot lub do nieuprawnionego odbiorcy.