W dniach 6.11.2023 oraz 8.11.2023 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzony został audit zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku. Wizytacja zakończona została pozytywną oceną efektywności działania poszczególnych procesów w naszej Instytucji.

System Zarządzania Jakością ISO 9001 funkcjonuje w Inspektoracie już od 2006 roku, a potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych zgodnie z europejskimi standardami jest Certyfikat Jakości ISO 9001:2015.