W związku z informacją o zrzucie ścieków o wysokich ładunkach zanieczyszczeń do wód rzeki Wisły, przez firmę zlokalizowaną w Świeciu w dniu 18.08.2023r., przedstawiciele tut. Inspektoratu przeprowadzili wizję lokalną w miejscu ujścia kolektora odprowadzającego ścieki do rzeki. Stwierdzono, że wylotem odprowadzane są ścieki o intensywnej słomkowej barwie, bez zapachu. W związku z zaistniałą sytuacją WIOŚ w Bydgoszczy jest w stałym kontakcie z zakładem. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela zakładu trwają prace mające na celu przywrócenie pełnej sprawności procesu technologicznego oczyszczalni ścieków. Przedmiotowe działania mają potrwać do 23.08.2023 r.