W dniu 24.03.2024 r. do WIOŚ W Bydgoszczy Delegatura w Toruniu wpłynęła informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego  dotycząca wylewania się ścieków ze studni  kolektora odprowadzającego ścieki  z Janikowskich Zakładów Sodowych Ciech Soda Polska S.A., przy drodze krajowej nr 10 w Cierpicach.

Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy IOŚ, którzy przeprowadzili oględziny w obecności pracowników ww. zakładu.

Ustalono, że zaistniała awaria nastąpiła w wyniku zatkania  się ciągu odprowadzającego ścieki do Wisły. Ścieki odprowadzane były w sposób grawitacyjny, w związku z czym w celu ograniczenia dalszego wylewania, ścieki zostały odpompowane ze studni. Nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska, a sytuacja została szybko opanowana.