W godzinach wieczornych w dniu 24.04.2023 r. Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał zgłoszenie zanieczyszczenia wód oraz śnięcie ryb, stwierdzone w Piszczku. Od razu po przyjęciu zgłoszenia  inspektorzy dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia rozpoznania zanieczyszczenia w terenie. Ustalono, że do wód powierzchniowych, tj. rz. Kicz (dopływ rz. Brda) nastąpił duży zrzut ścieków komunalnych i osadu czynnego.

W związku z powyższym rozpoczęte zostały czynności na oczyszczalni eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. (oczyszczalnia jest w trakcie modernizacji). Ustalono, że czasowo wstrzymano odprowadzanie ścieków do odbiornika. Czas przetrzymania jest uzależniony od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni.

W dniu 25.04.2023 r. w trybie kontroli interwencyjnej kontynuowane są działania mające na celu ocenę aktualnej sytuacji, następnie będą ustalane przyczyny i sposób usunięcia awarii. W toku działań pobierane są próbki, które zostaną zbadane w Centralnym Laboratorium Badawczym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

– z rz. Kicz – poniżej oczyszczalni ścieków

– z rz. Brdy – w m. Świt i m. Piła Młyn.