W dniu 18.08.2023 r. do tut. Inspektoratu wpłynęła informacja o problemach technologicznych jednej z firm zlokalizowanej w Świeciu, w konsekwencji których do rzeki Wisły następuje zrzut ścieków o wysokich ładunkach zanieczyszczeń.
W związku z powyższym inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia oględzin oraz uzyskania wyjaśnień w sprawie. Czynności są w toku.