Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie lat 70-tych i 80-tych. Ze względu na silne działanie rakotwórcze włókien i pyłu azbestowego Polska realizuje Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Wyroby zawierające azbest powinny zostać zinwentaryzowane, usunięte i poddane utylizacji najpóźniej do końca roku 2032. Inwentaryzacją wyrobów azbestowych zajmują się jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy składają dokumentację dot. wyrobów azbestowych do marszałka województwa, natomiast osoby fizyczne zobowiązane są przekazać informację w formie uproszczonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz pod adresem:

https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/

Wyrobów azbestowych nie można usuwać samodzielnie, ponieważ powstający w trakcie demontażu pył stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Demontaż elementów zawierających azbest, należy zlecić profesjonalnym firmom, które przeprowadzą go w sposób bezpieczny i zapewnią zgodną z prawem utylizację odpadów. Właściciel nieruchomości otrzyma kartę przekazania odpadu i zaświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, które należy zachować. Pozbywanie się materiałów azbestowych na „własną rękę”  jest przestępstwem!

https://muratordom.pl/galeria/azbest-bomba-z-opoznionym-zaponem/gg-sPrn-KgMm-JZsm/gp-gG53-yddn-D1fr

Na realizację usuwania i utylizacji azbestu można uzyskać dofinansowanie, nawet do 100 % wysokości kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Możliwe formy wsparcia:

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Pożyczki i kredyty
Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli planujesz usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości, zgłoś się do właściwego miejscowo Urzędu Gminy. Informacje o warunkach, terminach i formie wsparcia powinny być dostępne na stronie internetowej gminy lub powiatu. Oferta Banku Ochrony Środowiska S.A., specjalizującego się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych.

 

Dofinansowanie z budżetu samorządów lokalnych
Niektóre gminy tworzą własne fundusze na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest.

Informacje o możliwości uzyskania wsparcia uzyskasz w Urzędzie Gminy.

 

Przydatne linki:

https://www.wfosigw.torun.pl/

http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj-i-srodowisko/odpady/azbest/

https://www.torun.pl/pl/usuwamy-azbest

https://www.bosbank.pl/klient-indywidualny/pozyczki-i-kredyty/wfos-bgk

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31);
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013 r., poz. 25).