Sygnał o możliwości nielegalnego zakopywania odpadów w miejscowości Sadykierz (gmina Golub-Dobrzyń) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska otrzymali od  Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy. Przeprowadzone w dniu zgłoszenia oględziny potwierdziły zdeponowanie w wykopanym dole na terenie zakładu, kości zwierzęce oraz niebieskie worki z pozostałościami smalcu.

Aktualnie prowadzone są dalsze czynności kontrolne w trakcie, których stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • spalanie odpadów pochodzących z prowadzonej działalności (m.in. skwarki, fragmenty opakowań) w piecach centralnego ogrzewania budynków zakładowych,
  • odprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z działalności zakładu do środowiska bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
  • pobór wód podziemnych na potrzeby działalności zakładu bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego