W dniu 27.09.23 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące podejrzenia zanieczyszczenia stawu, zlokalizowanego na terenie parku Słodowo we Włocławku. Zgodnie ze zgłoszeniem woda w stawie przybrała czerwony kolor. Na miejsce udali się inspektorzy, którzy przeprowadzili oględziny oraz terenowe pomiary wody. Wyniki pomiarów nie budziły zastrzeżeń, nie stwierdzono również śladów wskazujących na zrzut zanieczyszczeń do wody. Próbkę wody zbadano również spektrometrem Ramana i nie stwierdzono obecności zanieczyszczeń chemicznych. Na podstawie obserwacji mikroskopowej próbki wody stwierdzono, iż przyczyną charakterystycznego zabarwienia wody jest obecność bakterii z rodziny purpurowych bakterii siarkowych.