Bezzałogowe statki powietrzne – drony, stały się istotnym narzędziem usprawniającym działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska. Wykorzystanie dronów  jest szczególnie pomocne w trudnych warunkach terenowych, zwłaszcza gdy oględzinom poddawany jest obszar o dużej powierzchni. W trakcie nalotu wykonywana jest dokumentacja wideo, a  także dokumentacja fotograficzna, która pozwala szczegółowo zinwentaryzować teren. Prezentowane nagranie pochodzi z nalotu, dokonanego w trakcie kontroli prowadzonej przez Delegaturę WIOŚ we Włocławku, w żwirowni zlokalizowanej w powiecie lipnowskim. Nalot przeprowadzili pracownicy z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ.