W dniu 31 stycznia 2024 r., na zaproszenie Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przedstawicielki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przedstawiły pracownikom wojska zakres i podstawy prawne działań realizowanych przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dziękujemy za zaproszenie i aktywny udział w dyskusji!