Fotowoltaika to proces podczas którego dochodzi do wytworzenia energii elektrycznej ze słońca, która może posłużyć nam do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy też korzystania
z urządzeń domowych. Program „Mój Prąd”, którego planowane jest ponowne uruchomienie, umożliwił uzyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne wielu gospodarstwom domowym.
W związku z popularnością programu, w ofercie można znaleźć inne źródła finansowania.

 

DOSTĘPNE PROGRAMY

Program Czyste Powietrze

Program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domków jednorodzinnych planujących wymianę starych pieców
i termomodernizację w ramach Programu Czyste Powietrze, mogą dodatkowo uzyskać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga skierowana do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy za wykonanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mogą odliczyć kwotę w zeznaniu podatkowym za rok,
w którym poniesiono wydatki.

Energia Plus

Przedsiębiorstwa chcące zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, mogą uzyskać dofinansowanie w postaci pożyczki lub dotacji.

Pożyczki w bankach

Osoby, które nie zakwalifikowały się do dostępnych programów, mogą rozważyć skorzystanie z pożyczki w banku. Niektóre banki przygotowują specjalne oferty, które mogą być korzystne.

 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  • Lokalny Urząd Gminy lub Miasta