O stwierdzonych w ostatnim czasie przypadkach nielegalnego pozbywania się odpadów, ujawnionych przez WIOŚ w Bydgoszczy i działaniach Inspektoratu w tym zakresie, napisała Gazeta Pomorska.
Link do artykułu: https://pomorska.pl/nielegalne-odpady-w-dawnej-zwirowni-pod-koronowem-takich-miejsc-w-kujawskopomorskiem-jest-wiecej/ar/c1-17276781
Uczulamy mieszkańców, aby o wszystkich podobnych zdarzeniach niezwłocznie informować WIOŚ w Bydgoszczy, policję lub władze gminy.