Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał do WIOŚ w Bydgoszczy wniosek, złożony za pośrednictwem elektronicznego formularza „zgłoś interwencję”, o sprawdzenie legalności transportów znacznych ilości odpadów na składowisko w m. Białe Błota, gm. Jeżewo.

W dniu 09.07.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy ustalili, że na składowisku prowadzona jest rekultywacja z zastosowaniem odpadów, jednakże stwierdzono dostarczenie na składowisko odpadów nieobjętych posiadanym przez zarządcę zezwoleniem. Zarządca obiektu oraz firma wykonująca rekultywację zobowiązali się do usunięcia odpadów. Dalsze czynności wyjaśniające są w toku

.