W związku z informacją przekazaną telefonicznie przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Bydgoszczy, przedstawiciele WIOŚ w Bydgoszczy, w ramach rozpoznania zanieczyszczenia w terenie, przeprowadzili w dniu 24.08.2020 r. wizję na terenie osiedla Łęgnowo w Bydgoszczy. Potwierdzono wycięcie fragmentów rury w dwóch miejscach oraz wyciek cieczy – z rury do rowu melioracyjnego.

W celu przeprowadzenia oceny, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska, przedstawiciel Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ – Oddział w Bydgoszczy pobrał do badań próbki wypływającej cieczy oraz wody z rowu melioracyjnego.

CLB zadeklarowało, że wyniki zostaną przekazane do Wydziału Inspekcji do dnia 04.09.2020 r.

Planowane jest kontynuowanie rozpoznania w terenie w celu ustalenia, czy wyciekająca ciecz przedostaje się do wód rzeki Wisły.