W dniu 16.06.2023 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami KAS, przeprowadzili akcję kontrolną transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne Odpady”. W trakcie akcji skontrolowano 11 pojazdów.

W czasie kontroli weryfikowano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty.

Wszystkie skontrolowane transporty spełniały wymogi.