W kolejnych dniach inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku kontynuowali czynności w związku z ujawnieniem zakopywania odpadów w miejscowości Suradówek.

W dniu 22.10.2020 r. pobrano próby gleby z  terenu działki na której zakopywano odpady, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Lipnie doprowadziła do odkrycia znacznie większej skali przestępczego procederu w miejscowości Złotopole. Oględziny terenu potwierdziły magazynowanie dużych ilości odpadów pochodzących z sortowania odpadów komunalnych. Odpady magazynowane są luzem w hałdach oraz w pomieszczeniach magazynowych i na naczepach siodłowych. Wokół hałdy magazynowanych odpadów właściciel terenu wzniósł wysokie ogrodzenie, aby ukryć nielegalną działalność. Z terenu działki w Złotopolu również pobrano próby gleby do badań laboratoryjnych.

Dalsze czynności są w toku. Zgodnie z ustawą o odpadach za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości do 1 mln złotych.