W dniu 28.11.2020 r.  inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Lipnie przeprowadzili oględziny prywatnej posesji w m. Okrąg, gmina Lipno. W trakcie oględzin stwierdzono, iż w budynkach gospodarczych magazynowane są odpady. Inspektorzy przeprowadzili ocenę morfologiczną odpadów, na podstawie której stwierdzono, że są to odpady pochodzenia komunalnego. Ustalono, iż odpady te pochodzą ze Złotopola, gdzie w dniu 16.10.2020 r. odkryto nielegalne miejsce magazynowania odpadów. Kontrola przedsiębiorcy ze Złotopola jest w toku. W sprawie pojawiają się nowe wątki i nie można wykluczyć, że nielegalnych miejsc magazynowania odpadów na terenie powiatu lipnowskiego jest więcej.