W dniu 31.05.2021 r. po raz kolejny ujawniono, że nieznany sprawca porzucił odpady – na terenie m. Buszkowo, gm. Łabiszyn. Na miejsce udali się inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łabiszynie, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Tym razem znaleziono 8 beczek i 18 hoboków.  Z uwagi na rozszczelnienie kilku pojemników doszło do zanieczyszczenia ziemi substancjami  o nieznanym składzie chemicznym.  Strażacy z  Jednostki Ratownictwa Chemicznego PSP zebrali zanieczyszczenia. Teren został oznakowany.

Na chwilę obecną brak jest informacji o sprawcy tego nagannego postępowania.