W dniu 31.03.2021 r. we wczesnych godzinach porannych na terenie działki w m. Łowiczek, gmina Bądkowo wybuchł kolejny pożar. To już 10 samozapłon zgromadzonych na działce odpadów w przeciągu ostatnich 2 tygodni. W wyniku pożaru nadpaleniu uległa pryzma odpadów pochodzenia komunalnego magazynowana na terenie działki. Pożar objął powierzchnię około 60 m2 odpadów. Akcja gaśnicza koordynowana przez KP PSP Aleksandrów Kujawski została zakończona w tym samym dniu około godz. 7.20.

Odpady magazynowane na działce w Łowiczku zostały zebrane przez spółkę na podstawie zezwolenia udzielonego przez starostę. W ubiegłym roku Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na spółkę dwie kary pieniężne w łącznej wysokości 15 000 zł, za utrudnianie kontroli i brak zapewnienia dostępu do monitoringu wizyjnego miejsca magazynowania odpadów. W dniu 17.02.2021 r. Delegatura WIOŚ we Włocławku rozpoczęła kolejną kontrolę na tym terenie. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy czynności kontrolne są nadal kontynuowane.