Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z zaistniałą  awarią układu przesyłowego ścieków Czajka na terenie m.st. Warszawy oraz zrzutem ścieków do rzeki Wisły informuje, że obecnie codziennie pobierane będą kontrolne próbki wody w wyznaczonych stanowiskach poboru:

 

 • Zbiornik Włocławski – poniżej Płocka
 • Zbiornik Włocławski – zapora
 • Wisła – stanowisko Górsk
 • Wisła – stanowisko Przechowo

Patrz Mapa

Na całym kontrolowanym  odcinku Wisły został przyjęty jednolity zakres wykonywanych badań: tj.

 • Temperatura próbki
 • pH
 • OWO – ogólny węgiel organiczny
 • Przewodność elektryczna właściwa
 • Tlen rozpuszczony
 • Współczynnik nasycenia tlenem
 • Azot azotanowy
 • Azot azotynowy
 • Azot Kjeldahla
 • Azot ogólny
 • Azot amonowy
 • Fosfor ogólny
 • ChZT-Cr
 • Zawiesiny ogólne
 • Chrom ogólny
 • Chlorofil „a”

Na stanowiskach zlokalizowanych na Zbiorniku Włocławek dodatkowo będą oznaczane:

 • Chrom+6
 • Kadm
 • Ołów
 • Rtęć
 • Widzialność krążka Secchiego

Informacje na temat stanu wód Wisły w województwie kujawsko-pomorskim będą podawane na bieżąco na stronie WIOŚ w Bydgoszczy pod adresem:

https://wios.bydgoszcz.pl/kontrole/badania-kontrolne/