W związku z kolejną awarią w oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st.  Warszawa „Czajka” został wydany następujący  komunikat przez PGW Wody Polskie.

Uwaga!

Ostrzegamy wszystkich użytkowników wody w Wiśle: kąpiących się, wędkarzy, odpoczywających nad Wisłą, kajakarzy, rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i do nawadniania upraw – o zagrożeniu zanieczyszczeniem wody. Z powodu ponownej awarii kolektorów przesyłowych w Warszawie do Wisły trafiają ścieki z lewobrzeżnej części miasta. Apelujemy aby nie korzystać z wody w rzece od Warszawy do ujścia Wisły.
(https://wody.gov.pl/aktualnosci/1290-pilne-kolejna-awaria-w-oczyszczalni-sciekow-czajka-w-warszawie)

Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będą również prowadzone badania wód w rzece Wiśle na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.