W dniach 10-11.10.2022 r. w Toruniu odbyła się IV edycja Konferencji o tematyce związanej z poważnymi awariami – pod hasłem „Poważna awaria nad Wisłą”, która jak co roku organizowana jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, oddział Kujawsko-Pomorski. Podczas spotkania, referat pn. „Służby nad Wisłą” wygłosiła pani Ewa Poczekaj – inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska z WIOŚ Bydgoszcz, która na co dzień przeprowadza kontrole w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W konferencji   udział wzięło 140 uczestników m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a merytoryczny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.