Dzięki zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowanemu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Prokuratury Rejonowej w Lipnie, właścicielowi nielegalnego złomowiska w m. Suradowo (gmina Lipno) został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 163 § 1 pkt 1 i 3. Zarzuty dotyczą przetwarzania odpadów w warunkach zagrażających środowisku oraz sprowadzenia zdarzenia mającego postać pożaru i eksplozji. Prokuratura Rejonowa  w Lipnie poinformowała, że w dniu 23 marca 2021 r. akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Lipnie.

Przypomnijmy, że na nielegalnym złomowisku odpadów, gdzie prowadzony jest demontaż autobusów wielokrotnie dochodziło do pożarów. Po kontroli inspektorów Delegatury WIOŚ we Włocławku, przeprowadzonej pod koniec 2019 r. WIOŚ wstrzymał prowadzenie nielegalnej działalności, a na właściciela firmy nałożono karę pieniężną w wysokości  1 mln. złotych.