W dniu 12 lipca 2023 r. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Toruniu razem z funkcjonariuszami KAS przeprowadzili na drogach województwa kujawsko-pomorskiego, w okolicach Torunia,  wspólną akcję p.n. „Nielegalne odpady”. Podczas tej akcji sprawdzane są transporty odpadów (zarówno w strumieniu krajowym jaki i transgranicznym) pod kątem wykrycia przypadków przestępstw związanych z ich nielegalnym transportem.

W czasie bieżącej akcji skontrolowano 5 transportów przewożących odpady. Nie stwierdzono uchybień w zakresie procedur związanych z prowadzeniem transportu odpadów.