W dniu 26.07.2023 r. Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim zgłosiła, że na terenie działki w gminie Waganiec znajduje się naczepa z pojemnikami wypełnionymi nieznaną substancją. Bezpośrednio po zgłoszeniu na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, którzy stwierdzili wewnątrz otwartej naczepy 8 pojemników typu mauzer o poj. 1000 l. Trzy z nich wypełnione były nieznaną substancją, a pięć pojemników było  pustych. Podczas przeprowadzonych oględzin, stwierdzono, że cała podłoga naczepy, pokryta jest warstwą oleistej substancji. Na gruncie pod naczepą stwierdzono ślady wyciekającej substancji o zapachu charakterystycznym dla płynów eksploatacyjnych pochodzących z pojazdów. W związku z powyższym zlecono CLB GIOŚ, Oddział w Bydgoszczy pobór próby gleby w celu oznaczenia zawartości węglowodorów ropopochodnych. Na miejsce zdarzenia została wezwana straż pożarna w celu zabezpieczenia przed dalszym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Funkcjonariusze PSP sprawdzili szczelność pojemników, wybrali zanieczyszczoną glebę, a teren wokół naczepy został zabezpieczony sorbentem. Trwają dalsze ustalenia w sprawie.