W dniu 29 października 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu ujawnili nielegalne miejsce magazynowania odpadów w m. Toruń przy ul. Płaskiej.

Przy współudziale Policji oraz PSP ustalono, że w miejscu zdarzenia znajdowały się dwie palety z odpadami niebezpiecznymi w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych.  Palety znajdowały się w miejscu do tego nieprzeznaczonym, na działce należącej do podmiotu zajmującego się gospodarowaniem odpadami. W wyniku podjętej interwencji tut. Inspektoratu odpady zostały przewiezione do zakładu należącego do posiadacza odpadów, gdzie prowadzi działalność zgodnie z posiadanymi decyzjami na gospodarowanie tego typu odpadami.

Działania w ramach posiadanych kompetencji prowadzi zarówno Policja jak i WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura Toruń.