Dnia 8 września 2021 r. została przeprowadzana ogólnopolska akcja kontroli transportów odpadów NIELEGALNE ODPADY 2021.

„Zainaugurowaliśmy akcję mającą na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów w różnej postaci. Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele polskich służb bierze w niej swój aktywny udział. Oprócz zwiększania wykrywalności istotne są konsekwencje, dlatego zwiększamy też kary dla przestępców środowiskowych” – poinformował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej przy punkcie kontroli w Brwinowie.

W działaniach uczestniczyli Inspektorzy Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Łącznie zaangażowanych zostało aż 1195 osób wykonujących czynności kontrolne!

Na terenie całego kraju utworzono 103 wspólne punkty kontrolne, gdzie poddano kontroli łącznie 3819 pojazdów ciężarowych, z których to 1039 skontrolowanych pojazdów przewoziło różnego rodzaju odpady.

Ujawniono 13 nielegalnych transportów odpadów, w tym 4 nielegalne transporty przemieszczające odpady w strumieniu transgranicznym! Wobec ujawnionych podmiotów będą prowadzone dalsze działania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zostaną podjęte właściwe działania sankcyjne zarówno na podstawie przepisów ochrony środowiska jak i przepisów kodeksu karnego.

W trakcie akcji na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w ramach 7 wspólnych punktów kontrolnych, skontrolowano łącznie 84 transporty, w tym 47 krajowych transportów odpadów, 2 międzynarodowe transporty odpadów oraz 35 transportów innych towarów. Biorąc pod uwagę liczbę kontroli przeprowadzonych w ramach akcji, przez dodatkowe patrole ruchu drogowego policji ,łącznie skontrolowano 448 pojazdów w tym 71 przewożących odpady. W jednym przypadku, na podstawie oceny morfologicznej przeprowadzonej przez inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska, stwierdzono niezgodność rodzaju transportowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania w związku  z czym, wobec przewoźnika prowadzone będzie postępowanie karno-administracyjne.

W akcji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udział brali: Liczba inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy (w tym Delegatura w Toruniu i we Włocławku): 14, Liczba funkcjonariuszy: Policja: 98, Inspekcja Transportu Drogowego: 4, Krajowa Administracja Skarbowa: 2, Straż Graniczna: 1.

„Wyniki przeprowadzonych działań wskazują, że wzrasta świadomość podmiotów wykonujących transport odpadów. Kontrolowane pojazdy w większości przypadków były prawidłowo oznakowane, a kierowcy posiadali wymagane dokumenty transportowe. Jednak mimo to nadal zdarzają się nielegalne transporty, w tym pochodzące z innych krajów.” – zaznaczył Krzysztof Gołębiewski Dyrektor Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ.

Stwierdzono również szereg nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym kontrolowanych pojazdów bądź sposobem zabezpieczenia przewożonego towaru, w wyniku czego służby dokonały zatrzymania dowodów rejestracyjnych oraz nałożyły grzywny w postaci mandatów karnych.

Prowadzone działania, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, będą kontynuowane nadal na szczeblach regionalnych. Jak wskazał Minister Marek Chibowski – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska:

Chcemy aby tego rodzaju działania, realizowane również w porach nocnych, stały się stałym elementem współpracy służb w zakresie ograniczania nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. Skuteczne wyeliminowanie z ruchu nielegalnych transportów odpadów, to faktyczne zmniejszenie miejsc ich porzucenia”.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dziękuje wszystkim służbom zaangażowanym w akcję za udział i owocną współpracę.