W dniu 17.05.2021 r. około godz. 22.00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji we Włocławku poinformował, że doszło do zatrzymania dwóch zestawów ciężarowych, którymi przywieziono odpady opon na teren prywatnej działki w m. Nasiegniewo, gmina Fabianki. Opony zostały rozładowane. Na miejsce udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, celem przeprowadzenia oględzin. Stwierdzono, że opony magazynowane są w hałdach bezpośrednio na gruncie. Do transportu dołączony był dokument WZ zgodnie z którym transport obejmował 144 sztuki opon. Z uwagi na podejrzenie nielegalnego pozbywania się odpadów kierowcy pojazdów oraz właściciel działki zostali zatrzymany przez policję. W kolejnych dniach inspektorzy WIOŚ będą kontynuować czynności w sprawie.