W dniu 12.11.2021 r. dyżurny KPP w Radziejowie zgłosił do WIOŚ w Bydgoszczy, iż na teren prywatnej działki przywożone są odpady. Na miejsce udali się inspektorzy Delegatury we Włocławku, którzy dokonali oględzin. Stwierdzono odpady budowlane zmieszane z odpadami pochodzenia komunalnego, które zostały przywiezione celem wyrównania terenu. Operatorowi sprzętu pracującego na miejscu nakazano natychmiastowe zaprzestanea prac. Ustalono posiadacza przywiezionych odpadów, któremu grozi kara pieniężna za przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. Dalsze czynności w sprawie kontynuowane są we współpracy z KPP Radziejów.