Dzięki współpracy Delegatury WIOŚ we Włocławku i KMP we Włocławku, udało się ustalić posiadacza odpadów opon przywiezionych na teren działki w Nasiegniewie, gmina Fabianki w dniu 17.05.2021 r. Nielegalnie magazynowane odpady zostały usunięte przez sprawcę na własny koszt. Nadzór nad przewiezieniem odpadów do miejsca docelowego sprawowali funkcjonariusze KMP we Włocławku. Wobec posiadacza odpadów WIOŚ Bydgoszcz będzie prowadził postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o odpadach.