W dniu 4 lipca 2023 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu przeprowadzili wizję lokalną na terenie prywatnej posesji w miejscowości Świerkocin w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym spalania odpadów. Przeprowadzone oględziny potwierdziły prowadzenie demontażu pojazdów celem wymontowania elementów nadających się do odzysku oraz usuwanie z nich elementów i substancji niebezpiecznych tj. płynów eksploatacyjnych. Na terenie posesji stwierdzono wraki oraz odpady w postaci opon, zużytego oleju, fotele, klapy itp. Odpady gromadzone były w różnych miejscach posesji. W związku z powyższym rozpoczęto kontrolę w zakresie prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów.
Tego rodzaju działalność podlega karze pieniężnej od 15 000 do 500 000 zł. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U z 2005 r. poz. 2056 z późn. zm.)