W związku  z interwencją dotyczącą prowadzenia demontażu pojazdów, inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku w dniu 18.08.22 r. przeprowadzili oględziny na terenie prywatnej posesji w powiecie aleksandrowskim. Na terenie działki stwierdzono niekompletne pojazdy oraz odpady pochodzące z demontażu. Nie stwierdzono śladów wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu. Demontaż pojazdów może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu, po uzyskaniu właściwej decyzji. Za demontaż pojazdów poza stacją demontażu grozi kara pieniężna od 15 tys. do 500 tys. zł.