W dniu 11.07.2023 r., inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu otrzymali zgłoszenie od funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego o zatrzymaniu pojazdu przy MOP w Nowej Wsi, na autostradzie A1 podejrzanego o nielegalny transport odpadów. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie udali się na miejsce i ustalili, że zatrzymany został transport przewozu odpadów niebezpiecznych z Wielkiej Brytanii do Kirgistanu. Kierowca nie posiadał kompletu dokumentów dotyczących przewozu odpadów. Przeprowadzono ocenę morfologiczną ładunku znajdującego się na naczepie. Stwierdzono, że ładunek zatrzymanego pojazdu ciężarowego stanowiły odpady, tj. zaolejone i przeciekające silniki, skrzynie biegów, karoserie, zderzaki. Niektóre z elementów posiadały tablice rejestracyjne, wskazujące na niewyrejestrowanie pojazdu, z którego został wymontowany element. Dokument przewozowy nie obejmował całości przewożonego ładunku. Z uwagi na fakt, iż powyższy transport był realizowany bez wymaganej dokumentacji, uznano przedmiotowy transport za nielegalne przemieszczanie odpadów. Zatrzymany pojazd wraz z odpadami został skierowany do miejsca magazynowania odpadów, wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

O sprawie został powiadomiony został Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który będzie prowadził stosowne postępowanie.

 

Zatrzymany nielegalny transport odpadów