W dniu 27.04.2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie z Urzędu Gminy w Strzelnie, dotyczące zrzutu ścieków do Jeziora Pakoskiego w miejscowości Rzadkwin. Na miejscu zdarzenia, w obecności przedstawicieli Gminy oraz Wód Polskich przeprowadzono oględziny oraz pobrano próbki ścieków z wylotu oraz próbki wody ze Zbiornika Pakoskiego. Podczas wizji Inspektorzy stwierdzili w odprowadzanych ściekach obecność sierści oraz rozdrobnione cząstki materiału organicznego. Ścieki, o mdłym, gnilnym zapachu, rozlewały się po powierzchni gruntu w kierunku jeziora. W celu ustalenia sprawcy zdarzenia przeprowadzono przesłuchanie przedstawiciela pobliskiej ubojni. Planowane są dalsze działania w sprawie.