W dniu 19.01.2022 r., dyżurni WIOŚ W Bydgoszczy otrzymali od Komendy Policji w Bydgoszczy informację o ujawnieniu miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w m. Suponin. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Przy współudziale przedstawicieli Policji i PSP dokonali wizji lokalnej. Stwierdzono, że w budynku gospodarczym zgromadzono beczki i mauzery z nieznanymi substancjami. Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntu.
Przedstawiciele Straży Pożarnej pobrali próbki substancji z wybranych pojemników. W sprawie prowadzone będą dalsze działania.