W dniu 01.02.2023 r. dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy otrzymali od przedstawiciela Policji zgłoszenie, że w m. Giebnia, gm. Pakość porzucone zostały odpady szkła i tworzyw sztucznych. Wizja wykonana przez inspektorów tej informacji nie potwierdziła – stwierdzono, że na polu jest złożona pryzma obornika.

Ponieważ ww. czynności prowadzono w późnych godzinach wieczornych (a więc w ograniczonej widoczności), w dniu 02.02.2023 r. przeprowadzono ponowne oględziny, w celu potwierdzenia dotychczasowych ustaleń lub ich uzupełnienia. Ustalono, że pryzmę stanowił obornik wymieszany z odpadami (kompostem), które w tym miejscu zostały zdeponowane niezgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

W związku z powyższym będą prowadzone dalsze czynności, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.