W dniu 31 marca 2021 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy delegatury w Toruniu przeprowadzili wizję lokalną terenu pogorzeliska odpadowych opon w Raciniewie gmina Unisław powiat chełmiński. W listopadzie ubiegłego roku doszło tutaj do dużego pożaru opon należących do ERGUM Krzysztof Rutkowski, 32-310 Klucze. Potwierdzono doniesienia medialne o podrzuceniu odpadów opon w tym miejscu. Zinwentaryzowano około 120 sztuk zużytych opon aut osobowych. Przypuszczalnie porzucenie opon miało miejsce kilka dni temu. Prawdopodobnie pochodzą one z punktu wulkanizacyjnego. Opony są zgromadzone na terenie stanowiącym własność firmy ERGUM, i jak wskazują wstępne ustalenia, również na terenie sąsiednim. Będzie to rozstrzygał Urząd Gminy w Unisławiu w ramach działań pozostających w kompetencjach Wójta Gminy, który jest władny do nakazania właścicielowi odpadów w tym wypadku opon do ich usunięcia. WIOŚ pozostaje w kontakcie z Urzędem. Należy zaznaczyć, że firmie ERGUM w styczniu 2021 br. wygasło zezwolenie Starosty Chełmińskiego na gromadzenie odpadowych opon w tym miejscu. Swoje postępowanie prowadzi także Policja, korzystając z monitoringu lokalnego.
W opinii WIOŚ sprawę porzucenia odpadów opon w miejscu do tego nieprzeznaczonym, poza wymiarem administracyjnym, należy traktować jako przestępstwo przeciwko środowisku w trybie art. 183 Kodeksu karnego za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.