Po raz kolejny w tym tym tygodniu na terenie kompleksu leśnego w Bydgoszczy zostały porzucone substancje niebezpieczne dla środowiska.
Inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy ustalili, że w ten nielegalny sposób ktoś pozbył się odpadów zmagazynowanych w 11 beczkach, 2 paletopojemnikach, 14 puszkach oraz kilku workach. Tym razem doszło do zanieczyszczenia gruntu.
Z miejsca zanieczyszczonego została pobrana próbka gleby do badań laboratoryjnych.
Teren został zabezpieczony przez strażaków PSP.
Działania na miejscu ujawnienia odpadów prowadziła również Policja.