W dniu 31.05.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy zostali poinformowani, że w m. Antoniewo, gm. Łabiszyn, zostały ujawnione porzucone odpady.  Ustalono, że na terenie leśnym  porzucono  5 beczek. Jedna z nich była otwarta,  jej zawartość wysypała się na grunt . Niezbędny był udział Jednostki Ratownictwa Chemicznego PSP, która zebrała rozsypaną substancję.

Teren znaleziska został oznakowany.

Na miejscu czynności prowadzili również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łabiszynie oraz Policji. Sprawca tego nagannego postepowania nie został jeszcze ustalony.