W dniu 30.08.2021 r. dyżurny Komendy Miejskiej w Bydgoszczy poinformował inspektora dyżurnego WIOŚ w Bydgoszczy o znalezieniu dwóch  porzuconych beczek w miejscowości Chrośna.

W związku z powyższym inspektorzy tut. Inspektoratu natychmiast udali się na wskazane miejsce, gdzie w obecności przedstawicieli Policji i Straży Pożarnej dokonali wizji lokalnej. Ustalono, że beczki wypełnione cieczą (skład chemiczny nieznany) zostały porzucone na terenie leśnym, w rejonie pustostanu w m. Dąbrowa Mała. Nie stwierdzono występowania uciążliwości zapachowych.

Nie są one zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, teren nie jest dozorowany.

W takich przypadkach do usunięcia odpadów zobowiązany jest właściciel terenu, na którym zostały one pozostawione.