W związku z informacją o zakopywaniu odpadów na terenie wyrobiska w m. Popielewo, gm. Koronowo, w dniach 24 -25 stycznia 2023 r. inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami Policji prowadzili postępowanie wyjaśniające.

W trakcie oględzin wykonano odwierty wiertnicą spalinową – potwierdzono zdeponowanie i przysypanie na wskazanym terenie odpadów pochodzenia komunalnego.

Prowadzone będą dalsze czynności ukierunkowane na ustalenie sprawców nielegalnego postępowania z odpadami. Przetwarzanie odpadów bez zezwolenia zagrożone jest karą pieniężną do 1 mln zł.